Tamamlanan ProjelerT.C. Ziraat Bankası Ankara Misafirhanesi
Ankara - Çankaya - 2002

Proje

Mevcut misafirhanenin, günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik tadilat projeleri yapılmıştır.
Legoyapı gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. © 2016 Lego Yapı / Tüm hakları saklıdır Site Design & Technology